Characters

 Show only items on this page with visual materials available

Displaying items 1601-1700 of 2107 Jump to page:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
English Japanese 日本語 Visuals
Shibaroku Ryōshi Shibaroku 猟師芝六 visual available
Shichibei Kitanoya 北野屋
Shichidayu Shibamura Shichidayū 芝村七太夫 visual available
Shichirobei Shōya Shichirobei 庄屋七郎兵衛
Shichisuke, a cleark Shichisuke 七助 
Shichisuke, a farmer Hakushō Shichisuke 百姓七助
Shichisuke, a servant Genan Shichisuke 下男七介
Shichizaemon Teshimaya Shichizaemon 豊島屋七左衛門 visual available
Shigarami Tsuma Shigarami 妻柵 visual available
Shigarami Koshimoto Shigarami 腰元柵
Shigemori, Son of Kiyomori Tairano Shigemori (Komatsuno Naifu Shigemori) 平重盛 (小松内府重盛)
Shigenari Suzuki Shigenari 鱸重成
Shigenoi Menoto Shigenoi 乳人重の井 visual available
Shigetada Chichibuno Shōji Shigetada 秩父庄司重忠 visual available
Shigetada Hatakeyama Shigetada 畠山重忠
Shigetada Hatakeyama Hatakeyama Shigetada 畠山重忠 visual available
Shigewaka Shigewakamaru 重若丸
Shigeyuki Chūnagon Shigeyuki Kyō 中納言重之卿
Shigure Koshimoto Shigure 腰元時雨
Shihei, Minister of the Left Sadaijin Shihei 左大臣時平  visual available
Shihori, a young attendant to a courtesan Kamuro Shihori 禿しほり visual available
Shikanai Yakko Shikanai 奴鹿内 visual available
Shikibu Kaigetsu Kaigetsu Shikibu 海月式部
Shikitae Shikitae Gozen 敷妙御前
Shimagimi Shimagimi 島君
Shin-emon Komeya Shinemon 米屋新右衛門 visual available
Shindosaemon Tatara Shindō Saemon 多々羅新洞左衛門
Shingen Takeda Takeda Shingen 武田信玄 visual available
Shingo Ishihara Ishihara Shingo 石原新五
Shingo Sakurai Sakurai Shingo 桜井新吾 visual available
Shinobu Koshimoto Shinobu 腰元信夫
Shinobu Musume Shinobu 娘信夫 visual available
Shinobu Koshimoto Shinobu 腰元しのぶ
Shinobu, a maid Koshimoto Shinobu 腰元信夫
Shinsaku Shinsaku 新作
Shinshichi Shundo Shundō Shinshichi 春藤新七 visual available
Shinzaemon Furugōri Shinzaemon 古郡新左衛門
Shinzaemon Furugori Shinzaemon 古郡新左衛門
Shinzaemon Katsuta Shinzaemon 勝田新左衛門
Shinzaemon Inoue, in fact Dosan Saito Inoue Shinzaemon jitsuwa Saitō Dōsan 井上新左衛門 実は 斉藤道三
Shioten Shiōten Tajimano Kami (Hyakushō Chōbei) 四王天田島頭 (百姓長兵衛実は四王天田島頭) (四王天但馬守) visual available
Shirabe Shirabe Hime 調姫 visual available
Shiranui Shiranui Hime 白縫姫
Shiratayu Oya Shiratayū 親白太夫 visual available
Shirayuri Shirayuri 白百合
Shiro Amano Shirō 天野四郎 visual available
Shiro Uriwari Shirō 瓜割四郎糺
Shiro Fujisawa Fujisawa Shiro 藤沢四郎
Shiro Wada Wada Shirō 和田四郎 visual available
Shishidayu Shishitayū 獅子太夫 visual available
Shitobei, in fact Byoe Kagokaki Shitobei jitsuwa Wada Byōe Hidemori 駕籠舁四斗兵衛実は和田兵衛秀盛
Shizuka-Gozen Shizuka Gozen 静御前 visual available
Shizuma Wada Shizuma 和田志津馬 visual available
Shizunokata, Shogun's mistress Aishō Shizuno Kata 愛妾賤の方
Shobei, Okoma's father Shirokiya Shōbei 城木屋庄兵衛
Shobei's wife Shirokiya (Shōbei) nyōbō 城木屋女房 (庄兵衛女房)
Shoemon Nengyōji Shōemon 年行司庄右衛門
Shogen Takigawa Takigawa Shōgen 滝川将監
Shogoro, a farmer Hyakushō Shōgorō 百姓正五郎
Shogunate official Honma Rokurōzaemon 本間六郎左衛門
Shohachi, a senior employee Tedai Shōhachi 手代庄八
Shoji Shinodano Shōji 信田庄司 visual available
Shoji Yasuda, chief retainer Yasudano Shōji 安田庄司
Shoji's wife Shōji no tsuma 庄司の妻 visual available
Shokei Shōkei Ajari 性慶阿闍梨
Shonosuke, Buemon's son Sekare Shōnosuke 伜庄之助
Shundo Sukedayu Shundō Sukedayū 春藤助太夫
Shunkan Shunkan Sōzu 俊寛僧都 visual available
Shunkin Shunkin 春琴
Shuntokumaru Takayasu Shuntokumaru 高安俊徳丸 visual available
Shurinosuke Shurinosuke 修理之介 visual available
Shutendoji Shuten Dōji 酒呑童子
Soap bubble vendor Fukidamaya 吹玉屋
Sodehagi Sodehagi 袖萩
Sogan Oya Sōgan 親宗岸 visual available
Sogi Sōgibo 宗祇坊
Soheiji, a retainer of Takumi Horiguchi Soheiji 堀口曾平次
Sojobo Sōjōbō 僧正坊
Soldier 1 Heishi 1 兵士一
Soldier 2 Heishi 2 兵士二
Soldier 3 Heishi 3 兵士三
Soldiers Gunpyō 軍兵 visual available
Soldiers Zōhyō 雑兵 visual available
Soldiers Gunpyō 軍兵 visual available
Someginu, a warrior's wife Nyōbō Someginu 女房染衣 visual available
Son Segare Senmatsu 伜仙松 visual available
Songoku Songokū 孫悟空 visual available
Sono-no-kata Sonō no Kata 園生の方
Sonobenosuke Hanaoka Sonobenosuke 花岡園部之介
Sorobei Shikkari Sorobei しっかり候兵衛 
Soroku Daikokuya Sōroku 大黒屋宗六
Sosuke Ukenin Sōsuke 請人惣助
Sota, in fact Shichiro Sarujima Sōta jitsuwa Awaji Shichirō 猿嶋惣太実は淡路七郎
Spy Shinobi 忍び
Spy Shinobi 忍び
Spy Shinobi 忍び visual available
Spy Shinobi 忍び
Stone peddler Ishi uri 石売
Stonecutter Ishiku 石工
Street entertainer Manzai 万歳 visual available
Displaying items 1601-1700 of 2107 Jump to page:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

» Having trouble viewing Japanese characters?