Characters

 Show only items on this page with visual materials available

Displaying items 701-800 of 2107 Jump to page:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
English Japanese 日本語 Visuals
Kataoka Kataoka Mikinokami 片岡造酒頭
Kate Fujin Kēto 夫人ケート
Katota Katōda (Katōta) 嘉藤太
Katsuie Shibata Shibata Katsuie 柴田勝家
Katsuno, a dancing girl Maiko Katsumo 舞子かつの
Katsuno, a maid Koshimoto Katsuno 腰元勝野 visual available
Katsura Katsura Hime 桂姫
Katsuragi Katsuragino mae 葛城前
Katsurako Musume Katsurako 娘桂子  visual available
Kawachinosuke Kawachinosuke 河内介
Kawasho proprietor Kawashō teishu 河庄亭主
Kawasho proprietor Kawashō teishu 河庄亭主
Kawataro Kawatarō 川太郎 visual available
Kawauso Kawauso かわうそ visual available
Kazuenosuke Kato Kato Kazuenosuke Kiyosato 加藤主計之介清郷 visual available
Kazuma, Naiki's Retainer Montei Kazuma 門弟数馬
Keian Tachibana Tachibana Keian 立花桂庵 visual available
Keijuin Keijuin 慶寿院
Keikaku Keikaku Gimi 慶覚君
Keimasa, a blind masseur Zatō Keimasa 座頭慶政 (座頭慶政実は伊達与八郎)
Kenketsu Sō Kenketsu 僧献穴 visual available
Kenshin Nagao Nagao Kenshin 長尾謙信 visual available
Kichibei Wananuke Kichibei 輪抜吉兵衛 visual available
Kichisaburo Koshō Kichisaburō 小姓吉三郎
Kihachi Deshi Kihachi 弟子喜八
Kihachi Genan Kihachi 下男喜八 visual available
Kiheiji Hacchō Tsubuteno Kiheijidayū 八町礫紀平治太夫
Kiichi Yoshioka Kiichi Hōgen 吉岡鬼一法眼 visual available
Kijiro Yoshioka Kijirō 吉岡鬼次郎
Kikuno Sakuraburo no Kikuno 桜風呂の菊野 visual available
Kikuno, a street girl Sōka Kikuno 惣嫁(辻君)菊野
Kikunomae Kiku no mae 菊の前 visual available
Kikuo Warawa Kikuō 童菊王
Kikyo Koshimoto Kikyō 腰元桔梗 visual available
Kimpachi Hōbai geisha Kinpachi 朋輩芸者金八
Kinai Yazama Yazama Kinai 矢間喜内
Kinai's wife Kinai nyōbō 喜内女房 
Kinemon Okamura, in fact Genzo Okamura Kinemon (jitsuwa Kishū no Genzō) 岡村金右衛門(実は 紀州の源蔵)
Kinezo Dangouri Kinezō 団子売杵造 visual available
Kinezo Dangouri Kinezō 団子売杵造
Kinezo, a dumpling peddler Dangouri Kinezō 団子売杵造
King Hanzoku Hanzokuō 班足王  visual available
King of Hell Enma Daiō 閻魔大王 visual available
Kingoro Kingorō 金五郎
Kingoro Kingorō 金五郎
Kinsato Kinsatomaru 公暁丸
Kinsha Kinsha 錦舎 visual available
Kinshiren Kinshiren 錦糸蓮  visual available
Kinshojo Kinshōjo 錦祥女 visual available
Kintoji Washizuka Kintōji 鷲塚金藤次
Kintoki Sakata Sakatano Kintoki 坂田公時
Kinugawa, later known as Yoemon Kinugawa Tanizō nochini Yoemon 絹川谷蔵後に与右衛門
Kinzo Hyakushō Kinzō 百姓金蔵 visual available
Kirara Musume Kirara きらら
Kirinoya Kirinoya 桐の谷
Kisanta Yoshioka Kisanda 吉岡鬼三太
Kisuke Ryōrinin Kisuke 料理人喜助
Kitahachi Kitahachi 喜多八  visual available
Kitahachi Takenomori (Takemori) Kitahachi 竹森喜太八 visual available
Kitaroku Aidamaya Kitaroku 藍玉屋北六
Kitota Matsunaga Kitōta 松永鬼藤太
Kiyodo Segare Kiyodō 伜清童
Kiyohide Nakagawa Nakagawa Kiyohide 中川清秀
Kiyohime Musume Kiyohime 娘清姫 visual available
Kiyomori Tairano Kiyomori 平清盛 visual available
Kiyomori Heishōkoku Kiyomori 平相国清盛
Kiyomori, Head of the Heike clan Akinokami Tairano Kiyomori 安芸守平清盛
Kiyotsura Miyoshi Kiyotsura 三善清貫 visual available
Kiyozumi Daihanji Kiyozumi 大判事清澄 visual available
Kizaemon Kizaemon 喜左衛門
Kizaemon Yoshidaya Kizaemon 吉田屋喜左衛門 visual available
Kobata Koshimoto Kobata 腰元木幡 visual available
Kobei Yamada Kōbei 山田幸兵衛 visual available
Kobei's wife Kōbei nyōbō 幸兵衛女房 visual available
Kobunji Hara Kobunji 原小文治 visual available
Koen Hashitame Koen 端下女小えん
Kofuyu Koshimoto Kofuyu 腰元小冬
Koganosuke Koganosuke 久我之助 visual available
Kogiku Koshimoto Kogiku 腰元小菊 visual available
Kogiku Tennōjiya Kogiku 天王寺屋小菊 visual available
Kohagi, in fact Atsumori Kohagi jitsuwa Mukannotayū Atsumori 小萩実は無官太夫敦盛 visual available
Kohan Jorō Kohan 女郎小半
Koharu Kinokuniya Koharu 紀の国屋小春 visual available
Koharu Kinokuniya Koharu 紀の国屋小春 visual available
Kohei Wataya Kohei 綿屋小兵衛 visual available
Koiginu Keisei Koiginu 傾城恋絹
Kojibei Kojibei 小次兵衛
Kojika, a street girl Sōka Kojika (Oshika) 惣嫁小鹿(辻君お鹿) visual available
Kojoro Kojorō 小女郎 visual available
Kojoro, a maid Kojorō 小女郎
Kokingo Shume no Kokingo 主馬の小金吾 visual available
Komaki Komaki 小巻
Komaki Komaki 小巻
Komaki Komaki 小巻 visual available
Koman, Kurosuke's daughter Nyōbō Koman 女房小まん visual available
Komanji Kōmanji 光満寺
Komawaka Komawaka Gimi 駒若君 visual available
Kompei Konpei コン平
Komutsu Nyōbō Komutsu 女房小むつ visual available
Konami Musume Konami 娘小浪 visual available
Displaying items 701-800 of 2107 Jump to page:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

» Having trouble viewing Japanese characters?