Play title:
The Priest Karukaya and the Souvenir of Tsukushi / Karukaya Dōshin Tsukushi no iezuto / 苅萱桑門筑紫いえづと

Play Title: The Priest Karukaya and the Souvenir of Tsukushi / Karukaya Dōshin Tsukushi no iezuto / 苅萱桑門筑紫いえづと
Author(s): Namiki Sōsuke (See also Namiki Senryū), Namiki Jōsuke
First Staged: 1735
Bibliography: Bunraku September 1993 Performance Program;Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976); Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 218, September 1983; Bunraku September 1983 Performance Program

Visual Materials

No online visual materials are available.

Productions

Productions provide more information about scenes, characters, and performers for this play.

Date Place
1983 September National Theatre of Japan
1988 April National Bunraku Theatre
1993 September National Theatre of Japan

Scenes

EnglishJapanese日本語
The Ouchi Mansion Ōuchi yakata 大内館
The Aphrodisiac Wine Imorizake 守宮酒

Characters

EnglishJapanese日本語
Yoshihiro Ōuchinosuke Yoshihiro 大内之助義弘
Hayato Sekiguchi Hayato 関口隼人
Yushide Musume Yūshide 娘ゆうしで
Shindosaemon Tatara Shindō Saemon 多々羅新洞左衛門
Yoshihiro's wife Ōuchi no midai 大内の御台
Zenkyo Sue Sue Zenkyō 陶全姜
Daigaku Tomokata Tomokata Daigaku 友方大学
Shikibu Kaigetsu Kaigetsu Shikibu 海月式部
Taro Kenmotsu Tarō 監物太郎
Makinokata Midai Makinokata 御台牧の方
Ishidomaru Ishidōmaru 石動丸
Hashidate Tsuma Hashidate 妻橋立
Onnanosuke Onnanosuke 女之助