Play title:
The Gion Festival / Gion sairei shinkōki / 祇園祭礼信仰記

Play Title: The Gion Festival / Gion sairei shinkōki / 祇園祭礼信仰記
Author(s): Nakamura Akei, Toyotake Ōritsu, Asada Icchō, Koku Zōsu, Mitsu
First Staged: 1757
Bibliography: Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 203, May 1982; Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976); Bunraku May 1982 Performance Program

Jump to: Visual Materials  |  Productions  |  Scenes  |  Characters

Visual Materials

No online visual materials are available. Consult the finding aid section below for more information on the collection.

  Finding aid information for visual materials

Productions

Productions provide more information about scenes, characters, and performers for this play.

Date Place
1971 May National Theatre of Japan
1981 April Asahiza
1982 May National Theatre of Japan
1990 January National Bunraku Theatre
1995 May National Theatre of Japan
1996 April National Bunraku Theatre

Scenes

EnglishJapanese日本語
The Ashikaga Palace Ashikaga yakata 足利館
The Village of Kishinosato (See also The Sake Peddler) Kishi no sato (See also Tobita) 岸の里 (See also 鳶田)
The Sake Peddler (See also The Village of Kishinosato) Tobita (See also Kishi no Sato) 鳶田 (See also 岸の里)
The Village of Tengachaya (See also Zesai's House) Tengachaya (See also Zesai sumika) 天下茶屋 (See also 是斎住家)
Zesai's House (See also The Village of Tengachaya) Zesai sumika (See also Tengachaya) 是斎住家 (See also 天下茶屋)
The Golden Pavilion Kinkakuji 金閣寺
The Painted Rat Tsumasaki nezumi 爪先鼠

Characters

EnglishJapanese日本語
Shinsaku Shinsaku 新作
Otsuyu Musume Otsuyu 娘お露
Mokuzo (Kizo) Dosu no Mokuzō どすの木蔵
Tsubute-no-san Tsubute no San 礫の三
Kanta Kanta 勘太
Teruwaka Teruwaka Gimi 輝若君
Jiju Menoto Jijū 乳人侍従
Osaji Haha Osaji 母お匕
Gumpei, in fact Masakiyo Sogō Gunpei jitsuwa Katō Masakiyo 十河軍平実は加藤正清
Zesai Konishi Zesai 小西是斎
Mochibei Shōya Mochibei 庄屋持兵衛
Tokichi, later known as Hisayoshi Konoshita Tōkichi nochini Mashiba Hisayoshi 此下東吉後に真柴久吉
Kojibei Kojibei 小次兵衛
Daizen Matsunaga Daizen 松永大膳
Kitota Matsunaga Kitōta 松永鬼藤太
Yukihime Yukihime 雪姫
Naonobu Kanōnosuke Naonobu 狩野之介直信
Keijuin Keijuin 慶寿院
Shingo Ishihara Ishihara Shingo 石原新五
Tanzo Inui Inui Tanzō 乾丹蔵
Chuji Kawashima Kawashima Chūji 川嶋忠治
Yoshiteru Ashikaga Yoshiteru 足利義輝
Masayasu Miyoshi Masayasu 三好存保
Hanatachibana Keisei Hanatachibana 傾城花橘
Farmer Gekō no shū 下向の衆