Play title:
Kiichi's Book of Strategy / Kiichi Hōgen sanryaku no maki / 鬼一法眼三略巻

Play Title: Kiichi's Book of Strategy / Kiichi Hōgen sanryaku no maki / 鬼一法眼三略巻
Author(s): Matsuda Bunkōdō, Hasegawa Senshi
First Staged: 1731
Bibliography: Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976); Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 168, September 1979; Bunraku November 1991 Performance Program

Jump to: Visual Materials  |  Productions  |  Scenes  |  Characters

Visual Materials

There are 82 images available.  View all »


ID: 509_2_1069_1141
Type: slide
Production: September 1979
Scene: Kiyomori's Mansion

ID: 509_2_1070_1142
Type: slide
Production: September 1979
Scene: Kiyomori's Mansion

ID: 509_2_1071_1143
Type: slide
Production: September 1979
Scene: Kiyomori's Mansion

ID: 509_2_1072_1144
Type: slide
Production: September 1979
Scene: Kiyomori's Mansion

  Finding aid information for visual materials

Productions

Productions provide more information about scenes, characters, and performers for this play.

Date Place
1973 April Asahiza
1978 August National Theatre of Japan
1979 April Asahiza
1979 September National Theatre of Japan
1981 November Asahiza
1986 August National Bunraku Theatre, Osaka National Bunraku Theatre
1987 December National Theatre of Japan
1991 November National Bunraku Theatre
1993 August National Bunraku Theatre
1993 September National Theatre of Japan
1995 September National Theatre of Japan
1997 December Bunraku Kanshō Kyōshitsu National Theatre of Japan

Scenes

EnglishJapanese日本語
Mt. Kurama Kuramayama 鞍馬山
Mt. Shosha in Banshu Province Banshū shoshazan 播州書写山
Kiyomori's Mansion Kiyomori yakata hyohō (heihō) 清盛館兵法
The Chrysanthemum Garden (See also The Rear Garden) Kikubatake (See also Okuniwa) 菊畑 (See also 奥庭)
The Rear Garden (See also The Chrysanthemum Garden) Okuniwa (See also Kikubatake) 奥庭 (See also 菊畑)
The Gojo Bridge Gojōbashi 五条橋

Characters

EnglishJapanese日本語
Kiyomori Tairano Kiyomori 平清盛
Hiromori Harima Daijō Hiromori 播磨大掾広盛
Tankai Kasahara Kasahara Tankai 笠原湛海
Minazuru Minazuru Hime 皆鶴姫
Kobata Koshimoto Kobata 腰元木幡
Chienai, in fact Kisanta Yakko Chienai jitsuwa Yoshioka Kisanda 奴智恵内実は吉岡鬼三太
Kiichi Yoshioka Kiichi Hōgen 吉岡鬼一法眼
Torazo, in fact Ushiwakamaru Yakko Torazō jitsuwa Minamotono Ushiwakamaru 奴虎蔵実は牛若丸
Benkei Musashibō Benkei 武蔵坊弁慶
Maids Koshimoto 腰元
Kijiro Yoshioka Kijirō 吉岡鬼次郎
Kisanta Yoshioka Kisanda 吉岡鬼三太
Umechiyo Chigo Umechiyomaru 稚児梅千代丸
Takemaru Chigo Takemaru 稚児竹丸
Iwachiyo Hiromori isshi Iwachiyomaru 広盛一子岩千代丸
Dampei Ichihara Danpei 市原団平
Shokei Shōkei Ajari 性慶阿闍梨
Oniwaka, later known as Benkei Oniwakamaru nochini Musashibō Benkei 鬼若丸後に武蔵坊弁慶
Asuka Uba Asuka 乳母飛鳥
Okyo Tsuma Okyō 妻お京
Buzenbo Tengu Buzenbō 天狗豊前坊
Sanukibo Tengu Sanukibō 天狗讃岐坊
Togakushibo Tengu Togakushibō 天狗戸隠坊
Sojobo Sōjōbō 僧正坊
Ushiwakamaru Ushiwakamaru 牛若丸