Play title:
The Twenty-Four Dutiful Sons / Honchō nijūshikō / 本朝廿四孝

Play Title: The Twenty-Four Dutiful Sons / Honchō nijūshikō / 本朝廿四孝
Author(s): Chikamatsu Hanji, Miyoshi Shōraku, Takeda Inaba, Takeda Koide, Takeda Heishichi, Takemoto Saburobei
First Staged: 1766
Bibliography: Keene, Donald, Bunraku: The Art of the Japanese Puppet Theatre (Tokyo: Kodansha International, 1973); Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 221, December 1983; Bunraku December 1983 Performance Program; Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976)

Jump to: Visual Materials  |  Productions  |  Scenes  |  Characters

Visual Materials

There are 353 images available.  View all »


ID: 694_4_0922_0924
Type: slide
Production: December 1983
Scene: Messenger Yoshikiyo's Visit

ID: 694_4_0923_0925
Type: slide
Production: December 1983
Scene: Messenger Yoshikiyo's Visit

ID: 694_4_0924_0926
Type: slide
Production: December 1983
Scene: Messenger Yoshikiyo's Visit

ID: 694_4_0925_0927
Type: slide
Production: December 1983
Scene: Messenger Yoshikiyo's Visit

  Finding aid information for visual materials

Productions

Productions provide more information about scenes, characters, and performers for this play.

Date Place
1969 October National Theatre of Japan
1973 July Asahiza
1975 October Asahiza
1975 December National Theatre of Japan
1977 January Asahiza
1978 August National Theatre of Japan
1981 January Asahiza
1983 April Asahiza
1983 December National Theatre of Japan
1988 April National Bunraku Theatre
1988 May National Theatre of Japan
1992 September National Theatre of Japan
1993 January National Bunraku Theatre
1997 February Kioi Hall Others
1998 January National Bunraku Theatre

Scenes

EnglishJapanese日本語
Grand Hall in Ashikaga Mansion Ashikaga Yakata ōhiroma 足利館大広間
The Innermost Room Ashikaga yakata okugoten 足利館奥御殿
The Suwa Shrine Suwa Myōjin hyakudoishi 諏訪明神百度石
Kikyo Field Kikyōgahara 桔梗原
Kagekatsu and Wooden Clogs Kagekatsu geta 景勝下駄
Kansuke's House Kansuke sumika 勘助住家
Shingen's Mansion Takeda Shingen yakata 武田信玄館
Messenger Yoshikiyo's Visit Murakami Yoshikiyo jōshi 村上義清上使
Katsuyori Kills Himself Katsuyori seppuku 勝頼切腹
Shingen's Talk Shingen monogatari 信玄物語
The Drug Peddlers' Journey Michiyuki niai no myōtogan 道行似合の女夫丸
Bewitched by a Fox Wada no bessho keshō yashiki 和田別所化性屋敷
Messenger Kagekatsu's Visit (See also Kenshin's Mansion) Kagekatsu jōshi (See also Kenshin yakata) 景勝上使 (See also 謙信館)
The Incense Jusshukō 十種香
The Delivery of the Rifle (See also Kenshin's Mansion) Teppō watashi (See also Kenshin yakata) 鉄砲渡し (See also 謙信館)
The Fox Fire Okuniwa kitsunebi 奥庭狐火
Kenshin's Mansion (See also Messenger Kagekatsu's Visit and the Delivery of the Rifle) Kenshin yakata (See also Kagekatsu jōshi and Teppō watashi) 謙信館 (see akso 景勝上使 and 鉄砲渡し)
The Death of Dosan Dōsan saigo 道三最期

Characters

EnglishJapanese日本語
Nureginu Koshimoto Nureginu 腰元濡衣
Lady Tokiwai Okugata Tokiwai 奥方常盤井
Yoshikiyo Murakami Murakami Yoshikiyo 村上義清
Blind Katsuyori Mō Katsuyori 盲勝頼
Hyobu Itagaki Itagaki Hyōbu 板垣兵部
Minosaku, in fact Takeda Katsuyori Minosaku jitsuwa Takeda Katsuyori 簑作実は武田勝頼
Shingen Takeda Takeda Shingen 武田信玄
Kakusuke, a servant Yakko Kakusuke 奴角助
Hakibeii (Hakubei), a servant Yakko Hakibeii (Hakubei) 奴掃兵衛
Sekibei, in fact Dosan Hanamori Sekibei jitsuwa Saitō Dōsan 花守関兵衛実は斎藤道三
Kenshin Nagao Nagao Kenshin 長尾謙信
Kagekatsu Nagao Nagao Kagekatsu 長尾景勝
Yaegaki Yaegaki Hime 八重垣姫
Rokuro Shirasuga (Shirasuka) Rokurō 白須賀六郎
Kobunji Hara Kobunji 原小文治
Kansuke Yamamoto Kansuke 山本勘助
Yoshiharu, the Shogun Shōgun Yoshiharu 将軍義晴
Lady Taoyame, Shogun's wife Taoyame Gozen 手弱女御前
Ujitoki Hojo Hōjō Ujitoki 北条氏時
Yamashironosuke Naoe Yamashironosuke 直江山城之助
Yatsuhashi Koshimoto Yatsuhashi 腰元八つ橋
Shizunokata, Shogun's mistress Aishō Shizuno Kata 愛妾賤の方
Shinzaemon Inoue, in fact Dosan Saito Inoue Shinzaemon jitsuwa Saitō Dōsan 井上新左衛門 実は 斉藤道三
Heinai Yokota Yokota Heinai (Hyōnai) 横田兵内
Toma Ochiai Ochiai Tōma 落合藤馬
Karaori, Kosaka (Takasaka)'s wife Kōsaka tsuma Karaori 高坂妻唐織
Irie, Koshina's wife Koshina tsuma Irie 越名妻入江
Jihizo, in fact Yamashironosuke Jihizō jitsuwa Naoe Yamashironosuke 慈悲蔵 実は 直江山城之助
Danjo Tokitsuna Kosaka Kōsaka (Takasaka) Danjō 高坂弾正
Danjo Tadamasa Koshina Koshina Danjō 越名弾正
Otane, in fact Yatsuhashi Otane jitsuwa Koshimoto Yatsuhashi お種 実は 腰元八つ橋
Kansuke's widow (Kansuke II's mother, Koshiji) Kansuke no haha (Koshiji) 勘助の母 (母越路)
Yokozo, Kansuke Yamamoto II Yokozō nochini Yamamoto Kansuke 横蔵 後に 山本勘助
Minematsu Segare Minematsu 伜峰松
Shogoro, a farmer Hyakushō Shōgorō 百姓正五郎
Tosuke, a farmer Hyakushō Tosuke 百姓戸助
Gunta Iiyama Iiyama Gunta 飯山軍太
Gonroku, a carter Kurumazukai Gonroku 車遣い権六
Kampachi, a carter Kurumazukai Kanpachi 車遣い勘八
Kusuke, a rogue Kurumazukai Kusuke 車遣い九介(助)
Dosan Saito Saito Dōsan 斎藤道三
Servants Yakko
Jirokichi Jirokichi 次郎吉
Maid servants Koshimoto 腰元
Soldiers Zōhyō 雑兵